คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Transcript กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารคู่มือการใช้งาน (.PDF) (updated 27 มิ.ย.51 New!) จัดทำโดยวิทยาเขตศรีราชา

 

ขั้นตอนการสมัครเวบไซด์ (.PPT) จัดทำโดยกองกิจการนิสิต

ขั้นตอนการสมัครเวบไซด์ (.htm)

 

ขั้นตอนเช็คชั่วโมงกิจกรรม (.PPT) จัดทำโดยกองกิจการนิสิต

ขั้นตอนเช็คชั่วโมงกิจกรรม (.htm)