ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 291

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
16/11/2562 8:00:00ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะนำการศึกษา ครั้งที่ 10161021070010วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน00เลือกเข้าร่วม188219กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01882019เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKeys camp #10-N26748
30/3/2562 8:00:00เตรียมความพร้อมสู่สโมสรนิสิต161021070018วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์00เลือกเข้าร่วม06208กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0062008จบโครงการDOCaiarbmcPost training day for student union-N27062
26/2/2562 8:30:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาชิกองค์การบริหารองค์การนิสิต161021070017วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์00เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCaiarbmcStudent Administrative Board Election-N26894
30/1/2562 8:30:00สโมสรนิสิตสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์161021070011วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์050เลือกเข้าร่วม0020020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000200020จบโครงการDOCpamSStudent Staff Meeting-N26849
18/1/2562 8:00:00ค่ายเกียร์อะตอมกระป๋องอนุรักษ์ธรรมชาติ161021070019วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์0120เลือกเข้าร่วม4010014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ040100014จบโครงการDOCaiarbmcNature Lover’s Lover for lover-N26720
2/1/2562 8:30:00วิศวสัญจร ครั้งที่ ๒๖161021070005วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์033เลือกเข้าร่วม9000090กิจกรรมเพื่อสังคม000009090จบโครงการDOCpamSEngineering Ontour #26-N26701
24/12/2561 8:30:00ดงตาลอาสา ครั้งที่ ๑๙161021070012วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์080เลือกเข้าร่วม100000100กิจกรรมเพื่อสังคม00000100100จบโครงการDOCpamSEngineer Volunteers-N26850
17/11/2561 8:00:00กีฬาสามเส้า (เกษตรศาสตร์, จุฬาฯ,ธรรมศาสตร์)161021070014วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCaiarbmcKU-CU-TU 3 Gears Sport Day-N27061
2/11/2561 6:00:00ค่ายความรู้สู่ชุมชนตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 4161021070009วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0120เลือกเข้าร่วม176014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01760014จบโครงการDOCaiarbmcPhilosophy of Sufficiency Economy Camp-N26747
20/10/2561 8:30:00ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 9160021070007วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วนศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0152เลือกเข้าร่วม2600026กิจกรรมเพื่อสังคม000002626จบโครงการDOCaiarbmcKeyscamp#9-N25096
16/10/2561 6:30:00ค่ายเจียระไนคุณธรรมและจริยธรรม161021070024วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์060เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ012000012จบโครงการDOCaiarbmcMorals and Ethics Camp-N26637
6/10/2561 8:30:00ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนิสิต161021070007วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์050เลือกเข้าร่วม048012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00480012จบโครงการDOCpamSAbility Development of Engineering Student Leaders-N26498
7/9/2561 8:00:00การแข่งขันกีฬากลุ่ม161021070006วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0150เลือกเข้าร่วม00077กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000707จบโครงการDOCaiarbmcEngineering Sport days-N26639
26/8/2561 8:00:00วันวิ่งประเพณี161021070004วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์03300เลือกเข้าร่วม202610กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02026010จบโครงการDOCaiarbmcTradition Running-N26599
16/8/2561 9:00:00ไหว้ครู161021070003วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์01550เลือกเข้าร่วม30104กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0301004จบโครงการDOCaiarbmcTeacher Respect Ceremony-N26407
10/8/2561 6:00:00สอนน้องร้องเพลง161021070002วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 01300เลือกเข้าร่วม0014014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000140014จบโครงการDOCaiarbmcSinging Training of Engineering’s songs-026421
3/8/2561 6:00:00วันแรกพบ161021070001วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์02440เลือกเข้าร่วม009312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00093012จบโครงการDOCaiarbmcKU Intania First Date-N26416
21/5/2561 7:00:00สัมมนาสโมสรนิสิตคณะ160021070026วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์080เลือกเข้าร่วม116210กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01162010จบโครงการDOCaiarbmcStudent Union Seminar-N25104
21/4/2561 6:00:00พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม160021070021วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์040เลือกเข้าร่วม525012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ05250012จบโครงการDOCaiarbmcIntania clear mind-N26427
17/4/2561 9:00:00ประเมินการดำเนินงานสโมสรนิสิตและการจัดการกิจกรรมนิสิต160021070023วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCaiarbmcSTUDENT UNION Evaluation-N25836
6/4/2561 7:30:00ค่ายเกียร์อะตอมประป๋องอนุรักษ์ธรรมชาติ160021070019วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์0120เลือกเข้าร่วม1300013กิจกรรมเพื่อสังคม000001313จบโครงการDOCaiarbmcNature Love's for lover-N25106
4/4/2561 9:00:00พัฒนาสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์160021070024วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCaiarbmcENGINEERING STUDENT UNION Facilities Development-N25837
4/4/2561 8:30:00เลี้ยงอำลาพี่ปี 4160021070020วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์01000เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCaiarbmcFarewell Party-N25112
26/3/2561 8:00:00กิจกรรมเพื่อสังคมในความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย160021070018วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0150เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCaiarbmcKU-CU-TU Community Service 2017-N25109
20/3/2561 8:30:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต สมาชิกองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสโมสรนิสิต คณะิศวกรรมศาสตร์160021070015วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0500เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCaiarbmcStudent Adminstrative Board Election-N25110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)