ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 33

 

1 2
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
17/2/2562 9:00:00Essential elements of digital art for marketeer advance361020020305วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด032เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCfmsptp -N26715
16/2/2562 9:00:00Essential elements of digital art for marketeer for beginner361020020304วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด038เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCfmsptp -N26714
24/1/2562 13:00:00Smart Life Drive Minimal361020020303วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตคณะวิทยาการจัดการ0466เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCfmsptp -N26697
18/11/2561 13:00:00ทาสีลูกระนาด เส้นขอบถนนและความปลอดภัยจราจร361020020302วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตคณะวิทยาการจัดการ047เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfmsptp -N26574
13/11/2561 12:00:00MORE ให้ไทย-เดนมาร์คเป็นมากกว่านม361020020301วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา0528เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCfmsptp -N26468
8/2/2560 16:30:00ประกวดแผนการตลาด Idea Market Think Plan Challenge 2016 (ทีม Avengers)359020020308วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด0234เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCfmsptp -N24886
1/2/2560 11:00:00ประกวดแผนการตลาด กระดาษ Idea ประจำปีการศึกษา 2559359020020304วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด0230เลือกเข้าร่วม00505กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCfmsptpIdea Market Think Plan Challenge 2016-N23844
28/1/2560 9:00:00ประกวดแผนการตลาด กระดาษ Idea ประจำปีการศึกษา 2559359020020305วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตคณะวิทยาการจัดการ012เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCfmsptpIdea Market Think Plan Challenge 2016-N23846
27/1/2560 14:00:00ประกวดแผนการตลาด A.P. Honda Marketing Plan Contest ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2559359020020307วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด0319เลือกเข้าร่วม00101กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0001001จบโครงการDOCfmsptp -N23915
27/1/2560 9:00:00ประกวดแผนการตลาด A.P. Honda Marketing Plan Contest ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2559359020020306วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด0319เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCfmsptp -N23914
11/11/2559 13:00:00Learning For We359020020303วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา065เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfmsptp -N23678
6/11/2559 9:00:00KU ร่วมใจสร้างทางม้าลายร่วมกัน359020020302วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตคณะวิทยาการจัดการ084เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตอาสาN23676
5/8/2559 17:30:00Blue Guard การตลาด เปิดตัวนักการตลาดยุคใหม่359020020310วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนักศึกษา0260เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N25160
29/7/2559 17:00:00Blue Guard การตลาด สานสายใย บ้านใหม่ในมาร์เก็ต359020020309วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนักศึกษา0260เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCnui -N25159
2/4/2559 9:00:00พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดและนักขาย359020020301วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด0160เลือกเข้าร่วม01612028กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0016120028จบโครงการDOCfmsptp ทักษะไอที022660
16/2/2557 12:00:00เติมรักเติมรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข (ผู้เข้าร่วม)356020020314วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด053เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตอาสาN19124
16/2/2557 12:00:00ปลูกจิตสำนึก ปฏิบัติธรรม สานสัมพันธ์ KU (ผู้เข้าร่วม)356020020311วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด052เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตอาสาN19119
16/2/2557 11:00:00ปลูกจิตสำนึก ปฏิบัติธรรม สานสัมพันธ์ KU (Staff)356020020313วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด052เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตอาสาN19121
16/2/2557 8:00:00ปลูกจิตสำนึก ปฏิบัติธรรม สานสัมพันธ์ KU (ผู้เข้าร่วม)356020020306วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด052เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตสาธารณะN19118
16/2/2557 7:00:00ปลูกจิตสำนึก ปฏิบัติธรรม สานสัมพันธ์ KU (Staff)356020020312วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด052เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตสาธารณะN19120
15/2/2557 11:00:00มอบสิ่งของให้บ้านพักคนชราบางละมุง โดยนิสิตสาขาการตลาด356020020316วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด037เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตสาธารณะN19131
15/2/2557 10:00:00มอบสิ่งของให้บ้านพักคนชราบางละมุง โดยนิสิตสาขาการตลาด356020020307วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด037เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตอาสาN19130
13/2/2557 11:00:00เติมรักเติมรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข (Staff)356020020315วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด053เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตอาสาN19125
13/2/2557 8:00:00เติมรักเติมรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข356020020309วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด053เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCfmsptp กิจกรรมจิตสาธารณะN19123
23/11/2556 9:00:00แบ่งปันความสุขเพื่อผู้สูงอายุ และปลูกป่าชายเลน356020020304วิทยาเขตศรีราชาคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตสาขาการตลาด0150เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCfmsptp -N18310
1 2

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)