ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 171

 

1 2 3 4 5 6 7
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
29/9/2562 7:00:00จัดซุ้มรับปริญญา362021020007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนักศึกษา0930เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnuiMS Congratulation-N27597
24/7/2562 12:00:00สอนน้องร้องเพลง362021020004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา03173เลือกเข้าร่วม606012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02460012จบโครงการDOCnuiBlue Relationship-N27544
24/7/2562 6:00:00ภูมิคุ้มกันสีฟ้า362021020005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนักศึกษา01354เลือกเข้าร่วม401640096กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01640400096จบโครงการDOCnuiBlue Guard-N27557
14/7/2562 13:00:00เสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม362021020014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา056เลือกเข้าร่วม02204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCnuisafety save life-N27494
8/7/2562 8:30:00อบรมเครือข่ายผู้นำนิสิต362021020001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0100เลือกเข้าร่วม10108028กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101080028จบโครงการDOCnui -N27493
27/6/2562 8:30:00สันทนาการวันแรกพบ362021020016วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0353เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnuiRecreation First Date-027503
27/6/2562 8:30:00วันแรกพบนิสิตชั้นปีที่1362021020002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา01000เลือกเข้าร่วม01010020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0010100020จบโครงการDOCnui -N27492
19/4/2562 19:30:00สัมนาสโมสรนิสิต361021020014วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต065เลือกเข้าร่วม02204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCnuiSABOMs Seminarการเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN27128
23/3/2562 6:00:00จากพี่สู่น้อง361021020015วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0150เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCnuiMS Present-N27189
23/3/2562 6:00:00จากพี่สู่น้อง361021020011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0150เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0201003จบโครงการDOCnuiMS Present-N27188
21/2/2562 8:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิต361021020012วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0800เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0101002จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN27122
9/2/2562 9:30:00ท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์361021020013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0200เลือกเข้าร่วม077014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCnui -N27193
18/11/2561 16:00:00กีฬารวมใจชาว วจก. ครัั้งที่4361021020009วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01200เลือกเข้าร่วม20215กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202105จบโครงการDOCnui -N27194
15/9/2561 9:00:00พี่สอนน้อง361021020007วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0750เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui -N27105
13/8/2561 6:30:00ภูมิคุ้มกันสีฟ้า361021020006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01400เลือกเข้าร่วม40040080กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400400080จบโครงการDOCnui -N26709
10/8/2561 18:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลง361021020005วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต00เลือกเข้าร่วม20204กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCnui -N27316
6/8/2561 18:00:00จัดซุ้มรับปริญญา361021020008วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0800เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN27120
25/7/2561 13:00:00จัดจำหน่ายเสื้อแจ็คแก็ต361021020004วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01000เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnui -N27140
25/7/2561 12:00:00โครงการวันเเรกพบนิสิตชั้นปีที่ 1361021020003วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต01000เลือกเข้าร่วม01212024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012120024จบโครงการDOCnuiMS First Date-N26437
21/7/2561 8:30:00โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม361021020002วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ 00เลือกเข้าร่วม05038กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0050308จบโครงการDOCnuisafety save life-N26241
29/6/2561 8:00:00อบรมค่ายผู้นำนิสิต361021020001วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0100เลือกเข้าร่วม15159039กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0151590039จบโครงการDOCnuiLeader Relationship-N26156
23/4/2561 7:00:00วันของน้อง360021020011วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต0500เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0203005จบโครงการDOCnui -N25735
21/4/2561 7:00:00สัมมนาสโมสรนิสิต(SBOMs Seminar)360021020013วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต030เลือกเข้าร่วม077014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCnui -N25734
18/3/2561 5:00:00ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์360021020010วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0120เลือกเข้าร่วม0014014กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00770014จบโครงการDOCpatcharinBuzzy traveler-N25934
23/2/2561 8:00:00เลือกตั้งสโมสรนิสิต360021020006วิทยาเขตศรีราชาสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการนิสิต/นักศึกษา0640เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0305008จบโครงการDOCnuiSABOMs Candidate Selectionการเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN25927
1 2 3 4 5 6 7

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)