ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 143

 

1 2 3 4 5 6
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
24/10/2562 8:00:00Kasetsart Give Blood For You362040020009วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา0368เลือกเข้าร่วม600612กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCnui กิจกรรมจิตอาสาN27636
13/9/2562 8:00:00จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์362040020003วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา0605เลือกเข้าร่วม060600120กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00606000120จบโครงการDOCnui -N27554
26/6/2562 8:30:00บริการนิสิตใหม่วันมอบตัว362040020001วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา00เลือกเข้าร่วม2400024กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCnui -N27461
19/4/2562 8:00:00สัมมนาองค์การนิสิต 4 วิทยาเขต361040020007วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา015เลือกเข้าร่วม122412048กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01224120048จบโครงการDOCnui -N27539
13/2/2562 8:00:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนนิสิต361040020008วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต03000เลือกเข้าร่วม11002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0011002จบโครงการDOCnui -N27182
8/2/2562 9:30:00สัมมนาสภาผู้เเทนนิสิต ครั้งที่ 16361040020006วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต090เลือกเข้าร่วม6126024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ061260024จบโครงการDOCnui -N27174
28/10/2561 9:00:00KU Together We Chang & we can361040020005วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต0250เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCnuiKU Together We Chang & we canกิจกรรมจิตอาสาN26695
10/8/2561 20:00:00อบรมธรรมนูญนิสิต361040020010วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม05005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0050005จบโครงการDOCnui -N26409
10/8/2561 17:00:00อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ361040020003วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0070007จบโครงการDOCnui -N26410
24/7/2561 9:00:00บริการนิสิตใหม่วันมอบตัว361040020001วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต0250เลือกเข้าร่วม4200042กิจกรรมเพื่อสังคม000004242จบโครงการDOCnuiservice mind by student council-N26665
30/3/2561 8:30:00สัมมนาองค์การนิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 15360040020012วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต0157เลือกเข้าร่วม122412048กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01224120048จบโครงการDOCpatcharin -N26087
14/3/2561 9:00:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนนิสิต ปีการศึกษา 2561360040020011วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา03000เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCnui -N25769
10/9/2560 16:00:00เปิดบ้านสภาผู้แทนนิสิต360040020007วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา0500เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCnui -N25205
7/9/2560 18:00:00อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ360040020006วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา042เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCnui -N25203
26/8/2560 8:00:00จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์360040020005วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต/นักศึกษา0200เลือกเข้าร่วม000108108กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00545400108จบโครงการDOCnui -N25246
18/7/2560 8:00:00โครงการบริการนิสิตใหม่วันมอบตัว360040020001วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษา030เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCnui -N25204
21/4/2560 8:30:00สัมมนาองค์การนิสิต 4 วิทยาเขต359040020006วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตสภาผู้แทนนิสิต015เลือกเข้าร่วม666624กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06666024จบโครงการDOCnui -N24823
31/3/2560 8:00:00สัมมนาสภาผู้แทนนิสิต 4 วิทยาเขต359040020005วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิตวิทยาเขตศรีราชา020เลือกเข้าร่วม666624กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06666024จบโครงการDOCnui -N24152
16/3/2560 8:30:00สัมมนาสภาผู้เเทนนิสิตครั้งที่15360040020010วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต020เลือกเข้าร่วม4800048กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ012121212048จบโครงการDOCpatcharin -N26084
17/2/2560 9:00:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต ปีการศึกษา 2560359040020007วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิตวิทยาเขตศรีราชา03000กำหนดให้เข้าร่วม00001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCnui -N24150
3/2/2560 8:30:00สภาสานรัก359040020004วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิตวิทยาเขตศรีราชา090เลือกเข้าร่วม1111191152กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ011111911052จบโครงการDOCnui -N24151
26/1/2560 8:30:00ค่ายผู้นำนักกิจกรรมรุ่นใหม่360040020008วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิต045เลือกเข้าร่วม600780138กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ027456600138จบโครงการDOCpatcharinNew council activities-N26083
20/11/2559 7:30:00สังคมสดใสด้วยน้ำใจสภาอาสาเด็กเกษตร359040020010วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิตวิทยาเขตศรีราชา075เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCnui -N24149
22/9/2559 8:30:00Service Mind by Student Council Board359040020001วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิตนักศึกษาปี100เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCnuiService Mind by Student Council Board-N24825
26/8/2559 8:00:00สัปดาห์เกษตรแฟร์359040020002วิทยาเขตศรีราชาองค์กรนิสิตส่วนกลางสภาผู้แทนนิสิตนิสิตทุกชั้นปี0200เลือกเข้าร่วม0040040กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020200040จบโครงการDOCnuiKU SRC Fairs-N24821
1 2 3 4 5 6

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)