ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 110

 

1 2 3 4 5
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
8/1/2562 5:30:00ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15361041010005วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต070เลือกเข้าร่วม4000040กิจกรรมเพื่อสังคม000004040จบโครงการDOCnui -N27179
25/11/2561 6:30:00ค่าบบูรณะ361041010004วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต040เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin -N26636
25/11/2561 6:00:00ค่ายบูรณะ361041010003วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา032เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26610
3/11/2561 6:00:00ค่ายย้อนรอย361041010002วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา032เลือกเข้าร่วม1300013กิจกรรมเพื่อสังคม000001313จบโครงการDOCpatcharin -N26609
10/10/2561 19:00:00เปิดบ้านอาสา361041010001วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต040เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCnui การเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตยN27103
21/5/2561 6:00:00ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19360041010010วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา050เลือกเข้าร่วม44445555198กิจกรรมเพื่อสังคม00000198198จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26104
21/4/2561 6:00:00ค่ายสืบสานวัฒนธรรม360041010009วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม445013กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04450013จบโครงการDOCpatcharin -Y26101
7/4/2561 7:00:00ค่ายเกษตรพอดีชุมชนพอเพียง360041010006วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม2700027กิจกรรมเพื่อสังคม000002727จบโครงการDOCpatcharin -N26112
24/3/2561 6:00:00ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม360041010007วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม558826กิจกรรมเพื่อสังคม000002626จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26100
18/12/2560 7:30:00ค่ายอาสาสัมพันธ์ครั้งที่14360041010005วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต070เลือกเข้าร่วม9000090กิจกรรมเพื่อสังคม000009090จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26068
19/11/2560 6:00:00ค่ายบูรณะ360041010004วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin -N25777
5/11/2560 6:15:00โครงการค่ายย้อนรอย360041010012วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา040เลือกเข้าร่วม1800018กิจกรรมเพื่อสังคม000001818จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25773
19/10/2560 19:00:00เปิดบ้านอาสา360041010002วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต040เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnui -N25738
19/10/2560 19:00:00เปิดบ้านอาสา360041010001วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต0135เลือกเข้าร่วม00808กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0008008จบโครงการDOCnui -N25260
29/5/2560 7:45:00ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่18359041010029วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนา 080เลือกเข้าร่วม096480144กิจกรรมเพื่อสังคม00000144144จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN24749
29/5/2560 7:45:00ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่18359041010009วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตทุกชั้นปี080เลือกเข้าร่วม072480120กิจกรรมเพื่อสังคม00000120120จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN24746
22/4/2560 8:00:00พลังเยาวชนคนสร้างสรรค์359041010007วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตทุกชั้นปี022เลือกเข้าร่วม444416กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN25027
20/4/2560 6:00:00ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม361041010008วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตนักศึกษา032เลือกเข้าร่วม888832กิจกรรมเพื่อสังคม000003232จบโครงการDOCnui -N27321
6/4/2560 6:00:00ค่ายสืบสานวัฒนธรรม361041010009วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต035เลือกเข้าร่วม444416กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCnui -N27319
18/2/2560 10:30:00ค่ายเกษตรพอดี ชุมชนพอเพียง359041010003วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตทุกชั้นปี032เลือกเข้าร่วม444416กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN24857
18/2/2560 9:00:00ค่ายเกษตรพอดี ชุมชนพอเพียง359041010013วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตทุกชั้นปี032เลือกเข้าร่วม444416กิจกรรมเพื่อสังคม000001616จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN24858
11/2/2560 7:00:00ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม359041010006วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตทุกชั้นปี060กำหนดให้เข้าร่วม000010กิจกรรมเพื่อสังคม000001010จบโครงการDOCnui -N24893
10/1/2560 5:30:00โครงการค่ายอาสาสัมพันธ์ ครั้งที่13359041010004วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิต/นักศึกษา050เลือกเข้าร่วม2520252090กิจกรรมเพื่อสังคม000009090จบโครงการDOCpatcharin13th Social Develop CampกิจกรรมจิตอาสาN25319
20/11/2559 6:00:00ค่ายบูรณะ359041010005วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตทุกชั้นปี048เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpatcharinR-SA Renovation CampกิจกรรมจิตอาสาN25026
19/11/2559 7:30:00ค่ายย้อนรอย359041010002วิทยาเขตศรีราชาชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมอาสาพัฒนานิสิตทุกชั้นปี080เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCpatcharinR-SA Retrace CampกิจกรรมจิตอาสาN25029
1 2 3 4 5

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)