ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 789

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
12/10/2562 14:00:00ตั้งแถวรับเสด็จ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 12 ตุลาคม 2562361050010068วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา097เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCnui -N27572
22/6/2562 18:00:00ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค361050010059วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนืสิต00เลือกเข้าร่วม00011กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000101จบโครงการDOCnui -N27213
4/6/2562 8:00:00ฝึกงาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด361050010065วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา02เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCnuiWan Thai Foods Industry Co. Ltd.-N27489
4/6/2562 8:00:00ฝึกงานบริษัท ฮิมเพ เมเนจเมนท์ จำกัด361050010064วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27422
4/6/2562 8:00:00ฝึกงานบริษัท พีซีเอ็น เเอคเค๊าเเทนส์ จำกัด361050010061วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27419
4/6/2562 8:00:00ฝึกงานบริษัท พีซีเอ็น เเอคเค๊าเเทนส์ จำกัด361050010060วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27418
3/6/2562 8:00:00ฝึกงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด361050010066วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม60606060240กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0606060600240จบโครงการDOCnuiMITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.-N27520
3/6/2562 8:00:00ฝึกงานการไฟฟ้าส่วน๓ุมิภาค เขต3 ลพบุรี361050010063วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27421
3/6/2562 8:00:00ฝึกงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา361050010062วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCpatcharin -N27420
1/6/2562 8:00:00ฝึกงาน บริษัท บอกเล่าเก้าสิบ จำกัด361050010067วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนักศึกษา01เลือกเข้าร่วม50505050200กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0505050500200จบโครงการDOCnuiBORK LAO KAO SIB CO.,LTD.-N27521
27/7/2561 20:00:00สมุยอาสา ถักไม้กวาดถวายวัดและชุมชน361050010058วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCnui -N27102
27/7/2561 7:00:00สมุยอาสา ถักไม้กวาดถวายวัดและชุมชน361050010057วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต00เลือกเข้าร่วม25250050กิจกรรมเพื่อสังคม000005050จบโครงการDOCpatcharin กิจกรรมจิตอาสาN26686
25/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด361050010011วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม49494949196กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0494949490196จบโครงการDOCpatcharin -N26169
25/6/2561 8:30:00pricewaterhousecooper ABAS Ltd361050010010วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม49494949196กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0494949490196จบโครงการDOCpatcharin -N26168
25/6/2561 8:15:00ฝึกงาน บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด361050010030วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม49494949196กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0494949490196จบโครงการDOCpatcharin -N26235
18/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โะมัทสุ ไชยยซ สอบบัญชี จำกัด361050010033วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 018เลือกเข้าร่วม60606060240กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0606060600240จบโครงการDOCpatcharin -N26238
18/6/2561 8:30:00ฝึกงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก361050010027วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม60606060240กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0606060600240จบโครงการDOCpatcharin -N26230
11/6/2561 8:30:00ฝึกงานบริษัท ธนพันธ์และเพื่อน จำกัด361050010036วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม90919090361กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0909190900361จบโครงการDOCpatcharin -N26243
11/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ก้าวหน้าสเตนเลส จำกัด361050010025วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม74747474296กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0747474740296จบโครงการDOCpatcharin -N26226
5/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท ซิม แอคเคาท์ จำกัด361050010042วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต/นักศึกษา01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26255
4/6/2561 8:30:00สำนักงาานตรวจเงินแผ่นดิน361050010048วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26319
4/6/2561 8:30:00ฝึกงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน361050010023วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนิสิต/นักศึกษา01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26228
4/6/2561 8:30:00ฝึกงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน361050010024วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม78787878312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0787878780312จบโครงการDOCpatcharin -N26224
4/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลดิ้ง จำกัด361050010022วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 00เลือกเข้าร่วม88888888352กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0888888880352จบโครงการDOCpatcharin -N26223
4/6/2561 8:30:00ฝึกงาน บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลดิ้ง จำกัด361050010021วิทยาเขตศรีราชาหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอก 01เลือกเข้าร่วม79797979316กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0797979790316จบโครงการDOCpatcharin -N26222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)