ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 273

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
2/8/2561 7:30:00โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561461010010503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 101500กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCMMM -N25899
31/7/2561 8:30:00โครงการแนะแนวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561461010010505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCMMM -N26063
28/7/2561 13:30:00พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 66 พรรษา461010010504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -026062
8/7/2561 13:00:00โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561461010010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCMMM -N25896
19/6/2561 8:30:00โครงการจิตสาเราทำดีด้วยหัวใจ มก.ฉกส. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561461010010502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25898
24/4/2561 17:30:00โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560460010010533วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตหอพักในมหาวิทยาลัย00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCMMM -N25636
20/4/2561 8:30:00โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560460010010536วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต00เลือกเข้าร่วม33208กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0332008จบโครงการDOCMMM -N25649
20/4/2561 8:30:00โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560460010010535วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต00เลือกเข้าร่วม11103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0111003จบโครงการDOCMMM -N25645
29/3/2561 8:30:00โครงการสัมมนาและอบรมผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2561460010010532วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม486018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04860018จบโครงการDOCMMM -N25591
24/3/2561 9:00:00โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561460010010531วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม32207กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0322007จบโครงการDOCMMM -Y25586
18/3/2561 8:30:00โครงการอบรมพัฒนาทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล460010010534วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCMMM -N25638
15/3/2561 8:30:00โครงการรับบริจาคโลหิตจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561460010010529วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM -N25580
11/2/2561 8:30:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560460010010528วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต มก.ฉกส.045เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCMMM -N25371
25/1/2561 9:00:00โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม หลักสูตรการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015460010010527วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0090009จบโครงการDOCMMM -N25330
18/1/2561 7:00:00กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2561460010010526วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -025282
12/1/2561 8:30:00กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561460010010523วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25329
16/9/2560 7:30:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560460010010506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCMMMMulticultural tour ep.1-N24876
13/9/2560 17:00:00โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา มก.ฉกส. ประจำปี 2560 (Big Cleaning Day KU.CSC.)460010010517วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25064
7/9/2560 8:00:00พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560460010010507วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24881
2/9/2560 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาสติ460010010505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCMMM -N24874
30/8/2560 10:00:00โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560460010010516วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 1 และชมรมนิสิต01000กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25063
22/6/2560 9:00:00โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "ตามรอยพระบาท พระแม่แห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นสกลนคร"460010010515วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม01203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012003จบโครงการDOCMMM -N24465
26/5/2560 8:30:00โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ รุ่นที่ 1460010010513วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.0200เลือกเข้าร่วม14106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCMMM -N24463
8/5/2560 17:00:00โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559460010010512วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต020000กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCMMM -N24457
4/5/2560 8:30:00โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559460010010511วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม14106กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0141006จบโครงการDOCMMM -N24456
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)