ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 293

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
26/10/2562 8:30:00โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4462010010526วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N27730
22/10/2562 8:30:00กิจกรรม Japanese Business Workshop By Hr Japan ประจำปีการศึกษา 2562462010010524วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม04408กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0062008จบโครงการDOCMMM -N27729
21/9/2562 8:30:00โครงการ OPEN MIND to WIDE462010010521วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต บุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCMMM -N27576
7/8/2562 16:30:00โครงการเกษตรศิลป์ ประจำปี 2562462010010523วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCMMM -Y27728
7/8/2562 16:30:00โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562462010010522วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMM -N27727
2/5/2562 17:00:00โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2562 หลักสูตรการเขียนโครงการสำหรับองค์กรกิจกรรมนิสิต461010010520วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำนิสิต00เลือกเข้าร่วม11103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0111003จบโครงการDOCMMM -N26956
24/4/2562 17:30:00โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561461010010519วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำนิสิต00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N26955
1/4/2562 8:30:00กิจกรรม Japanese Business Workshop By Hr Japan461010010521วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 3-400เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCMMM -N27423
23/2/2562 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2561461010010516วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N26724
9/2/2562 15:00:00โครงการ Ku.csc. Virtual Run 2019461010010518วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 01000เลือกเข้าร่วม0551020กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ005510020จบโครงการDOCMMM -N26947
2/2/2562 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561461010010512วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N26723
17/1/2562 6:30:00โครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2562461010010515วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM -Y26712
11/1/2562 8:00:00โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562461010010514วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม40408กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCMMM -N26721
21/12/2561 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561461010010513วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม04206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0051006จบโครงการDOCMMM -N26722
21/11/2561 18:00:00โครงการเทศกาลลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประจำปี 2561461010010511วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป00เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMM -Y26405
17/11/2561 8:30:00โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (ปัจฉิมนิเทศ)461010010506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 400เลือกเข้าร่วม07007กิจกรรมมหาวิทยาลัย7000007จบโครงการDOCMMM -N26376
13/9/2561 8:00:00โครงการพิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561461010010509วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00004กิจกรรมมหาวิทยาลัย4000004จบโครงการDOCMMM -Y26404
4/9/2561 17:00:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561461010010508วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม26008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0242008จบโครงการDOCMMM -N26402
4/9/2561 17:00:00โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561461010010507วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCMMM -N26401
2/8/2561 7:30:00โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561461010010503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 101500กำหนดให้เข้าร่วม00008กิจกรรมมหาวิทยาลัย8000008จบโครงการDOCMMM -N25899
31/7/2561 8:30:00โครงการแนะแนวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561461010010505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCMMM -N26063
28/7/2561 13:30:00พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 66 พรรษา461010010504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -026062
14/7/2561 8:30:00โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561461010010517วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 060เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N26735
8/7/2561 13:00:00โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561461010010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCMMM -N25896
19/6/2561 8:30:00โครงการจิตสาเราทำดีด้วยหัวใจ มก.ฉกส. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561461010010502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25898
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)