ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 16

 

1
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
18/10/2562 19:00:00โครงการสังคีตนนทรี 4 วิทยาเขต ประจำปี 2562462042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิตชมรมดนตรีไทยฯ ทั้ง 4 วิทยาเขต และนิสิตทั่วไป00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCMMM -N27643
20/10/2561 9:30:00โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 2461042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยสมาชิกชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์030เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCMMM -N26756
18/3/2561 10:00:00โครงการอาวุธแห่งกวี ละครแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2460042010102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCMMM -N25534
18/1/2561 8:30:00โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทยและนาฎศิลป์460042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทย 00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N25533
26/2/2560 18:00:00โครงการอาวุธแห่งกวี ละครแห่งแผ่นดิน459042010103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.0350เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCMMMMirror of poet, Music of love performance-N23872
24/12/2559 12:00:00โครงการค่ายสานสัมพันธ์ดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ครั้งที่ 6459042010102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิตชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์060เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN23777
8/1/2559 8:30:00โครงการค่ายสานสัมพันธ์ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 5459042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิตทุกชั้นปี050เลือกเข้าร่วม606012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN22249
11/4/2558 9:00:00โครงการค่ายสานสัมพันธ์ดนตรีไทยสานความรู้สู่ชุมชมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 4457042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทย 00เลือกเข้าร่วม406010กิจกรรมเพื่อสังคม000001010จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN21239
6/9/2556 8:30:00ค่ายสานสัมพันธ์ดนตรีไทยสานความรู้สู่ชุมชนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 3456042010105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม1500015กิจกรรมเพื่อสังคม000001515จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN18105
12/1/2556 8:30:00ค่ายสานสัมพันธ์ดนตรีไทยสานความรู้สู่ชุมชนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 2455042010104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม33309กิจกรรมเพื่อสังคม0000099จบโครงการDOCMMM -N16651
20/1/2555 8:30:00โครงการสังคีตดนตรี 4 วิทยาเขต455042010103วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCMMM -N15553
13/1/2555 8:30:00โครงการสานสัมพันธ์ดนตรีไทยสานความรู้สู่ชุมชนดนตรีไทยและนาฏศิลป์455042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN15556
17/12/2554 8:30:00โครงการรักษ์และเค้นหาอัจฉริยะศิลป์ทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 5455042010102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทย 00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCMMM -N15554
26/1/2550 8:30:00โครงการศรีเกษตรา449042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต0300เลือกเข้าร่วม0012012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ000120012จบโครงการDOCMMM -N3147
15/10/2548 15:30:00โครงการศรีเกษตรา448042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทย 0300เลือกเข้าร่วม01212024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0012120024จบโครงการDOCMMM -N2752
10/10/2548 8:30:00โครงการเฟ้นหาอัจฉริยะดนตรีไทย448042010102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทย 0100เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCMMM -N2751
1

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)