ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 10

 

1
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
24/2/2562 16:30:00โครงการเทศน์อบรมธรรมประจำปี 2562461042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์นิสิต บุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400004จบโครงการDOCMMM -N26754
31/3/2561 8:30:00โครงการพุทธธรรมสัญจร ครั้งที่ 11460042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ 050เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0800008จบโครงการDOCMMM -N25538
8/4/2560 7:00:00โครงการทำบุญชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ครั้งที่ 5 กิจกรรมสรงน้ำพระและบรรจุพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต459042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0402006จบโครงการDOCMMM -N24421
28/11/2558 13:00:00พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโต458042010702วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM -Y23756
20/9/2556 8:30:00โครงการพุทธธรรมสัญจร ครั้งที่ 3456042010702วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม1500015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ012030015จบโครงการDOCMMM -N18108
15/9/2555 8:30:00โครงการพุทธธรรมสัญจร455042010702วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม606012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06060012จบโครงการDOCMMM -N16828
2/9/2555 8:30:00โครงการพุทธอาสา ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จังหวัดสกลนคร455042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMM -N16826
14/1/2554 8:30:00โครงการพุทธธรรมสัญจร ครั้งที่ 2453042010703วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.ทุกชั้นปี050เลือกเข้าร่วม606012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06330012จบโครงการDOCMMM -N11461
10/12/2553 8:30:00โครงการพุทธธรรมสัญจร ครั้งที่ 1453042010702วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.ทุกชั้นปี050เลือกเข้าร่วม606012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06330012จบโครงการDOCMMM -N11459
18/10/2553 8:30:00โครงการสมาธิพัฒนาอีคิว ประจำปีการศึกษา 2553453042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส.050เลือกเข้าร่วม1206624กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06666024จบโครงการDOCMMM -N11450
1

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)