ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 22

 

1
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
22/2/2562 17:30:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมนิสิตมุสลิม ครั้งที่ 10461042010803วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.สมาชิกชมรมนิสิตมุสลิม00เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06330012จบโครงการDOCMMM -N26760
11/11/2561 8:30:00โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่ 9461042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิต00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0004004จบโครงการDOCMMM -N26759
26/8/2561 8:30:00โครงการเรียนรู้ อยู่ร่วม บนความต่างของวัฒนธรรม ครั้งที่ 2461042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0044008จบโครงการDOCMMM -N26758
9/2/2561 8:30:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมนิสิตมุสลิม ครั้งที่ 9460042010803วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตมก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0603009จบโครงการDOCMMM -N25931
5/11/2560 8:30:00โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่ 8460042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส. 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCMMMThe 8th Ashura day-N25930
20/8/2560 8:30:00โครงการเรียนรู้ อยู่ร่วม บนความต่างของวัฒนธรรม460042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCMMMLearning different culture Project-N24875
17/2/2560 18:00:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมนิสิตมุสลิมมก.ฉกส. ครั้งที่8459042010806วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตมุสลิม มก.ฉกส. ชั้นปีที่ 1080เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCMMM -N23871
15/1/2560 9:00:00โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 6459042010805วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตมุสลิม มก.ฉกส. และประชาชนทั่วไป050เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0006006จบโครงการDOCMMMThe 6th Sharing Happy Smile-N23806
13/11/2559 8:30:00โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่ 7459042010804วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม00505กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0005005จบโครงการDOCMMM -N23665
17/9/2559 10:00:00โครงการเพาะกล้านิสิตมุสลิมต้นใหม่ ครั้งที่ 7459042010803วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตมุสลิม มก.ฉกส. ชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม34007กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0340007จบโครงการDOCMMM -N23664
3/9/2559 9:00:00โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษามุสลิมอีสาน (อินซัมเกมส์) ครั้งที่ 1459042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิต นักศึกษามุสลิม ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0230เลือกเข้าร่วม30036กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303309จบโครงการDOCMMM -N23663
10/1/2559 8:30:00โครงการปันสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2559459042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส. 00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN23075
8/11/2558 9:00:00โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่ 6458042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตทุกชั้นปี0200เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -Y22010
12/9/2558 9:00:00โครงการเพาะกล้านิสิตมุสลิมต้นใหม่ ครั้งที่ 6458042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตมุสลิมทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม606012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN21564
20/9/2557 8:30:00โครงการอาซูรอสัมพันธ์ครั้งที่ 5457042010804วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส. 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM -N20024
6/9/2557 8:30:00โครงการเพาะกล้านิสิตมุสลิมต้นใหม่ ครั้งที่ 5457042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCMMM -N19634
6/9/2556 8:30:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมนิสิตมุสลิม ครั้งที่ 5456042010805วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCMMM -N18232
20/7/2556 8:30:00โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้ง 5456042010803วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCMMM -N18233
6/7/2556 8:30:00โครงการเพาะกล้านิสิตมุสลิมต้นใหม่ ครั้งที่ 4456042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตช้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMM -N18231
5/10/2555 8:30:00โครงการนิสิตรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด455042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม30306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCMMM -N16534
27/3/2555 8:30:00โครงการอาชูรอสัมพันธ์454042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCMMM -N14820
11/2/2555 8:30:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาหน้าที่ของสมาชิกครั้งที่3454042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตทุกชั้นปี0100เลือกเข้าร่วม606012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06060012จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตสาธารณะN14728
1

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)