ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 78

 

1 2 3 4
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน CประเภทศิลปวัฒนธรรมID
16/7/2562 14:00:00กิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562462050010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต และบุคลากร00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0400004จบโครงการDOCMMM -N27389
18/5/2562 13:00:00งานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562461050010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0500005จบโครงการDOCMMM -N27080
26/3/2562 8:30:00โครงการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562461050010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต บุคลากร00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสา026825
6/11/2561 8:00:00โครงการรับบริจาคโลหิต รั้งที่ 2 ประจำปี 2561461050010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 00เลือกเข้าร่วม00044กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสา026733
11/9/2561 8:30:00กิจกรรมรับบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5"461050010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 00เลือกเข้าร่วม00099กิจกรรมเพื่อสังคม0000099จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN26732
21/2/2561 8:30:00กิจกรรมจิตอาสา สร้างเส้นทางสักการะรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร460050010011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25414
31/1/2561 9:30:00กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสักการะรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1460050010010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM -N25332
20/10/2560 6:00:00กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)460050010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 50 คน00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCsalinda กิจกรรมจิตสาธารณะN25165
9/5/2560 4:30:00กิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา สกลนคร ประจำปี 2560460050010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี030เลือกเข้าร่วม30104กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0301004จบโครงการDOCMMM -Y24459
4/4/2560 8:00:00กิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทสกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดสกลนคร460050010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี030เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN24460
11/11/2559 15:00:00กิจกรรมถวายอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ459050010015วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 0500เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตสาธารณะN23611
28/10/2559 17:00:00กิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ459050010014วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตสาธารณะN23609
26/10/2559 16:00:00พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ459050010013วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต และ บุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตสาธารณะN23607
20/5/2559 17:30:00กิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559459050010011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMMVisakha Puja Day Sakon Nakhon Province 2016-N22920
3/5/2559 8:00:00กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง อ.เต่างอย จ.สกลนคร ครั้งที่ 2459050010009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี050เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMMBuilding check dam "Pueng Thon Aeng Check Dam"กิจกรรมจิตอาสาN22811
1/5/2559 18:00:00กิจกรรมร่วมงานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน ณ วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร459050010007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -N22783
1/5/2559 16:00:00กิจกรรมจิตอาสา วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร459050010008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN22784
28/4/2559 9:00:00โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกล คนไม่โกง459050010010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM -N22833
18/4/2559 8:00:00กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง อ.เต่างอย จ.สกลนคร ครั้งที่ 1459050010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัด 028เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMMBuilding check dam "Pueng Thon Aeng Check Dam"กิจกรรมจิตอาสา022681
22/2/2559 16:30:00กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2559459050010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตหญิงทุกชั้นปี090เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM -Y22453
21/2/2559 15:30:00กิจกรรมย่านเมืองเก่าสกล ถนนคนเดินผ้าคราม459050010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตหญิงทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -Y22452
15/2/2559 17:00:00กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา เวียนเทียน วัดศรีชมพู จังหวัดสกลนคร459050010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี0100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM -Y22347
11/2/2559 14:00:00โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน จุดชมวิวหนองหาร ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร459050010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดบุคคลทั่วไป050เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อสังคม0000022จบโครงการDOCMMM -N22281
22/1/2559 16:30:00กิจกรรมนมัสการพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร ประจำปี 2559459050010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี040เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตสาธารณะN22352
11/12/2558 15:00:00กิจกรรม BIKE FOR DAD458050010007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี0100เลือกเข้าร่วม10023กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100203จบโครงการDOCMMM -N22149
1 2 3 4

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)