1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ย้อนหลัง

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 137

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 20/7/2561 9:51:08

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
24/7/2560 12:00:00โครงการอ้อมกอดนนทรีอีสานสำราญฮักแพง ประจำปีการศึกษา 2560460040010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMMKU CSC LOVE U MORE-N24879
25/7/2560 7:30:00โครงการ I WANT TO BE KU 77 "สืบสานประเพณีอันดีงาม ตามรอยบทเพลงอันทรงคุณค่า " ประจำปีการศึกษา 2560460040010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24878
25/7/2560 18:00:00โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจำปี 2560460020020005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตชั้นปีที่ 10500เลือกเข้าร่วม066012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCyutthakorncsc -N25428
27/7/2560 7:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร460000010008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24593
28/7/2560 8:00:00อรุณสวัสดิ์ฟ้าใส (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รหัส 60)460020040001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N24767
28/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560460020050001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์0200เลือกเข้าร่วม03306กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCsalinda -N24602
28/7/2560 8:30:00โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560460020030008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 10700เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCtik -N24750
28/7/2560 8:30:00โครงการ "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2560"460020020003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตชั้นปีที่ 10350เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCyutthakorncsc -N25259
29/7/2560 8:30:00โครงการ KU SPIRIT460000010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม2400024กิจกรรมเพื่อสังคม000002424จบโครงการDOCMMM -N25339
7/8/2560 9:00:00อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาการบัญชี460020040101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N24882
7/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560460021030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม000025กิจกรรมมหาวิทยาลัย250000025จบโครงการDOCMMM -N25066
8/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560460021020002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 00กำหนดให้เข้าร่วม000025กิจกรรมมหาวิทยาลัย250000025จบโครงการDOCMMM -N25278
8/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560461021040002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ ศว.00กำหนดให้เข้าร่วม000016กิจกรรมมหาวิทยาลัย160000016จบโครงการDOCMMM -N25333
8/8/2560 17:00:00โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560460021050002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 00กำหนดให้เข้าร่วม000025กิจกรรมมหาวิทยาลัย250000025จบโครงการDOCMMM -N25334
12/8/2560 9:00:00โครงการปลูกข้าวประเพณี น้อง-พี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4460021020003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25279
14/8/2560 8:00:00โครงการล้างบ้าน ย้อมเรือน (KU SPIRIT)460000010007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCMMM -N25341
15/8/2560 6:00:00พิธีบูชาพระพิรุณทรงนาค วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560460000010010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -N25286
15/8/2560 7:00:00กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560460000010009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -N25285
15/8/2560 8:30:00วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560460000010011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25287
16/8/2560 13:00:00กีฬาสีน้องใหม่460020050002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000303จบโครงการDOCsalinda -N24784
20/8/2560 8:30:00โครงการ Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร460020030009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์0200เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002406จบโครงการDOCtik -N24810
20/8/2560 8:30:00โครงการเรียนรู้ อยู่ร่วม บนความต่างของวัฒนธรรม460042010801วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0303006จบโครงการDOCMMMLearning different culture Project-N24875
20/8/2560 8:30:00โครงการอบรมการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. ประจำปีการศึกษา 2560460041010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์ชมรมนักศึกษาวิชาทหารนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N24877
23/8/2560 8:30:00เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านการทดสอบจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 3460020030504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป010เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCtik -N24989
26/8/2560 5:00:00โครงการวิ่งประเพณีเกษตรศาสตร์รวมใจเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7460040010003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม00336กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003306จบโครงการDOCMMM -N24880
26/8/2560 8:30:00นำเสนอการฝึกงานสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว460020040401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24892
28/8/2560 8:00:00ศึกษาดูงานบริหารงานท้องถิ่น บุรีรัมย์โมเดล460020040502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCduck2522 -N24884
30/8/2560 10:00:00โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560460010010516วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 1 และชมรมนิสิต01000กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25063
2/9/2560 6:30:00โครงการโฮมรูมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต460020030302วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต0550เลือกเข้าร่วม50128กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0501208จบโครงการDOCtik -N24916
2/9/2560 8:30:00โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาสติ460010010505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606จบโครงการDOCMMM -N24874
3/9/2560 8:00:00เจริญสติ สมาธิ ปัญญา และบริการวิชาการ460020040503วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCduck2522 -N24889
7/9/2560 8:00:00พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560460010010507วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N24881
9/9/2560 8:30:00โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและเครือข่ายในองค์กร460020050003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์อาจารย์ บุคลลากร และผู้นำนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม0120012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00660012จบโครงการDOCsalinda -024932
10/9/2560 6:00:00ทำบุญหลักสูตรวิชาการเงิน460020040104วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตหลักสูตรการเงิน00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCduck2522 -N25033
11/9/2560 9:00:00กิจกรรม Road show - SALA Samui460020040402วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24950
12/9/2560 16:30:00ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล460020030403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตและบุคลากร มก.ฉกส.080เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCtik -N24904
12/9/2560 17:00:00การนำเสนอการฝึกงานนิสิตสาขาการบัญชี460020040102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N24887
13/9/2560 17:00:00โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา มก.ฉกส. ประจำปี 2560 (Big Cleaning Day KU.CSC.)460010010517วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 100เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25064
16/9/2560 7:30:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560460010010506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCMMMMulticultural tour ep.1-N24876
16/9/2560 7:30:00โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปี 2560460020030011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์020เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCtik -N25003
17/9/2560 9:00:00โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจะเป็นนักกิจกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14460040010004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N25028
22/9/2560 13:00:00เปิดประตูประชาธิปไตยกับวิถีพลเมืองไทย460020040507วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต รปศ.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25326
25/9/2560 8:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม460020050004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCsalinda -N24941
27/9/2560 15:00:00การนำเสนอฝึกงานนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์460020040504วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25032
20/10/2560 6:00:00กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)460050010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 50 คน00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCsalinda กิจกรรมจิตสาธารณะN25165
2/11/2560 18:00:00โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มก.ฉกส. ประจำปี 2560460040010006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMMKU.CSC Loykratong Festival 2017-025084
4/11/2560 13:30:00โครงการประกวด KU.CSC FRESHY BOY&GIRL 2017460040010005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCMMMKU.CSC FRESHY BOY&GIRL 2017-N25083
5/11/2560 8:30:00โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่ 8460042010802วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส. 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0202004จบโครงการDOCMMMThe 8th Ashura day-N25930
7/11/2560 13:00:00วัยรุ่นอายุน้อย สร้างร้อยให้ได้ล้านกับการลงทุน460020040107วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25269
8/11/2560 13:00:00สัมมนา "เรียนอะไร ก็เป็นแอร์ได้ จริงหรือ?"460020040406วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25327
10/11/2560 9:00:00รอบรู้เรื่องหนี้ ฐานะดีด้วยการออม460020040108วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25270
11/11/2560 7:30:00อาสาสมัครช่วยงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร460020040003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0500005จบโครงการDOCduck2522 -N25101
14/11/2560 13:00:00แผนการเงินสู่วัยทำงาน460020040106วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตหลักสูตรการเงิน00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25267
14/11/2560 18:00:00โครงการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 3460042010201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีสากลนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMMThe 3rd folk song contest 2017-N25929
18/11/2560 8:00:00ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในชนบท460020040408วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม33309กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0333009จบโครงการDOCduck2522 -N25337
21/11/2560 9:00:00สัมมนา"สมุนไพรไทยดังไกลทั่วโลก"460020040405วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25323
25/11/2560 8:30:00โครงการสืบสาน เกี่ยวข้าว ประเพณีสามัคคีน้องพี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4460020020010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนิสิตภายในวิทยาเขต0500เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCyutthakorncsc กิจกรรมจิตสาธารณะN25430
25/11/2560 9:00:00การแข่งขันเซปักตะกร้อนนทรีอีสานคัพ ครั้งที่ 14460043010301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านกีฬาชมรมเซปักตะกร้อ 00เลือกเข้าร่วม404816กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02248016จบโครงการDOCMMM -N25263
25/11/2560 13:00:00สัมมนา "จาริกแสวงบุญ อัศจรรย์วันคริสต์มาส460020040407วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003จบโครงการDOCduck2522 -N25404
26/11/2560 9:00:00งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560460000010013วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม000042กิจกรรมมหาวิทยาลัย420000042จบโครงการDOCMMM -N25331
28/11/2560 8:00:00อบรมเกมฝ่าวิกฤตประมงไทย เรียนรู้สุ่วิถีพอเพียง460020040505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0022004จบโครงการDOCduck2522 -N25241
28/11/2560 9:00:00สัมมนา"How to be Barista สูตร(ไม่)ลับ ฉบับบาริสต้า"460020040404วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25322
28/11/2560 13:00:00สัมมนา"ล้วงลึกรู้จริง สู่เส้นทางตำรวจท่องเที่ยว"460020040403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25320
29/11/2560 13:00:00แรงบันดาลใจในการทำงาน และเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน460020040202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25188
30/11/2560 9:00:00อบรมภาษีสำหรับเกษตรกร460020040105วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N25187
30/11/2560 9:00:00สัมมนาอีสาน The marketกลยุทธ์รุกตลาดอีสาน460020040303วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25240
30/11/2560 12:30:00Live Platform การตลาดยุค4.0ที่ไม่ควรมองข้าม460020040302วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25189
16/12/2560 8:30:00ค่ายวิทย์ฯสัญจร ครั้งที่ 4460020030505วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป0500เลือกเข้าร่วม550212กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ05322012จบโครงการDOCtikScience Fine Camp 4th-N25469
17/12/2560 8:30:00โครงการนักกิจกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14460040010009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิต 00เลือกเข้าร่วม585220กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ05852020จบโครงการDOCMMM -N25596
26/12/2560 8:30:00Thai Obayashi Winter Camp 2017460020030012วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์015เลือกเข้าร่วม363012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02910012จบโครงการDOCtik -N25484
5/1/2561 13:30:00นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560460090010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม12120024กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0121200024จบโครงการDOCMMM -N25653
8/1/2561 8:30:00โครงการแข่งขันการพัฒนาทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally 2018)461020030202วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์010เลือกเข้าร่วม3120015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ021210015จบโครงการDOCtik -N25480
10/1/2561 8:00:00เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ460020040004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม366015กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03660015จบโครงการDOCduck2522 -N25325
11/1/2561 8:30:00โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018 (Incubation)461020030201วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์010เลือกเข้าร่วม291012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ021000012จบโครงการDOCtik -N25479
12/1/2561 8:30:00กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561460010010523วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25329
13/1/2561 9:00:00ค่ายตลาดอาสาพัฒนาชุมชน460020040304วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตหลักสูตรการตลาด00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCduck2522 -N25266
18/1/2561 7:00:00กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2561460010010526วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0200002จบโครงการDOCMMM -025282
18/1/2561 8:30:00โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทยและนาฎศิลป์460042010101วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทย 00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCMMM -N25533
19/1/2561 7:00:00สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์460020040203วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนิสิตสาขาการจัดการ00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ003123018จบโครงการDOCduck2522 -N25384
20/1/2561 6:30:00โครงการกีฬาดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12461020030001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์070เลือกเข้าร่วม2001012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ020010012จบโครงการDOCtik -N25376
20/1/2561 8:00:00รัฐประศาสนศาสตร์ ตามรอยเท้าพ่อ สอนต่อพระราชปณิธานภูพานพัฒนา460020040506วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต รปศ.00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCduck2522 -N25324
20/1/2561 8:00:00โครงการดงตาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12460021030006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม333312กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCMMM -N25647
25/1/2561 8:30:00ศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ461020030403วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ0150เลือกเข้าร่วม0100010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00820010จบโครงการDOCtik -N25470
25/1/2561 9:00:00โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม หลักสูตรการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015460010010527วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม09009กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0090009จบโครงการDOCMMM -N25330
27/1/2561 9:00:00โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย460020050005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม2221218กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ022212018จบโครงการDOCsalinda -N25342
31/1/2561 9:30:00กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสักการะรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1460050010010วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิตทุกชั้นปี00เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044จบโครงการDOCMMM -N25332
4/2/2561 16:00:00โครงการกีฬาภายใน "นนทรีอีสานเกมส์ ครั้งที่ 17"460040010007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม70181742กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0701817042จบโครงการDOCMMM -N25454
9/2/2561 8:30:00โครงการอบรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมนิสิตมุสลิม ครั้งที่ 9460042010803วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมนิสิตมุสลิม มก.ฉกส.นิสิตมก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0603009จบโครงการDOCMMM -N25931
10/2/2561 8:30:00โครงการค่ายผู้นำไอที ครั้งที่13461020030401วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์0200เลือกเข้าร่วม930012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ09300012จบโครงการDOCtik -N25403
11/2/2561 8:30:00โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560460010010528วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต มก.ฉกส.045เลือกเข้าร่วม33006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0330006จบโครงการDOCMMM -N25371
12/2/2561 8:30:00SINGHA BIZ COURSE THE SMART INTERSHIP460020040005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25383
20/2/2561 8:30:00โครงการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561460040010008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหารองค์การนิสิตนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมมหาวิทยาลัย1000001จบโครงการDOCMMM -N25456
21/2/2561 8:30:00กิจกรรมจิตอาสา สร้างเส้นทางสักการะรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร460050010011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในจังหวัดนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000088จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25414
23/2/2561 8:00:00โครงการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2561460020050011วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์00เลือกเข้าร่วม082010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ00820010จบโครงการDOCsalinda -N25824
23/2/2561 15:30:00กิจกรรมแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก "บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย"460000010015วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -N25489
2/3/2561 8:00:00จิตอาสาพัฒนาภูพาน460020040109วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม000001212จบโครงการDOCduck2522 -N25387
15/3/2561 8:30:00โครงการรับบริจาคโลหิตจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561460010010529วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00033กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM -N25580
15/3/2561 17:00:00โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ "หนุ่มเสียงพราว สาวเสียงพิณ ครั้งที่ 9"460042010301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมโปงลางนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N25532
18/3/2561 8:30:00โครงการอบรมพัฒนาทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล460010010534วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม00606กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0033006จบโครงการDOCMMM -N25638
18/3/2561 10:00:00โครงการอาวุธแห่งกวี ละครแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2460042010102วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมดนตรีไทยนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002จบโครงการDOCMMM -N25534
19/3/2561 8:30:00ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน460020040110วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม06006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0060006จบโครงการDOCduck2522 -N25524
22/3/2561 8:30:00สร้างแรงบันดาลใจ"บทบาทของวิชาชีพทหนายความในยุค4.0"460020040508วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25523
22/3/2561 8:30:00โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์461020030004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์01200เลือกเข้าร่วม325010กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02350010จบโครงการDOCtik -N25650
22/3/2561 8:30:00สัมมนา"Wedding Planner เนรมิตฝันในวันหวาน460020040411วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25752
22/3/2561 8:30:00โครงการจิตอาสาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต461020030301วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตนิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต090เลือกเข้าร่วม1500015กิจกรรมเพื่อสังคม000001515จบโครงการDOCtik กิจกรรมจิตอาสาN25822
23/3/2561 9:30:00การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ คิด ทำ นอกกรอบ460050020002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหน่วยงานภายนอกหน่วยงานอื่นๆนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCMMM -N25590
23/3/2561 13:00:00สร้างแรงบันดาลใจ"แนวคิดธุรกิจที่พักง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่"460020040409วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25525
24/3/2561 6:30:00โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561461020030002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผู้นำนิสิตคณะวว.080เลือกเข้าร่วม404412กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ03333012จบโครงการDOCtik -N25544
24/3/2561 7:00:00โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560461020030005วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผู้นำนิสิตคณะวว.070เลือกเข้าร่วม404412กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ02622012จบโครงการDOCtik -N25857
24/3/2561 9:00:00โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561460010010531วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม32207กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0322007จบโครงการDOCMMM -Y25586
24/3/2561 9:30:00โครงการค่ายสานสัมพันธ์ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ ครั้งที่ 3460044010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพชมรมศิลปะการถ่ายภาพ 00เลือกเข้าร่วม08008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0044008จบโครงการDOCMMM -N25535
28/3/2561 8:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี460010010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส.00กำหนดให้เข้าร่วม00002กิจกรรมมหาวิทยาลัย2000002จบโครงการDOCMMM -N25550
29/3/2561 8:30:00โครงการสัมมนาและอบรมผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2561460010010532วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต050เลือกเข้าร่วม486018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04860018จบโครงการDOCMMM -N25591
29/3/2561 8:30:00โครงการทายาทผู้นำนิสิต ศว. ครั้งที่ 10460021040003วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม666018กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ06660018จบโครงการDOCMMM -N25831
31/3/2561 7:00:00โครงการพิธีรับมอบเหรียญรุ่นที่ระลึก รุ่น FSE 18460021030007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 00เลือกเข้าร่วม31509กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0315009จบโครงการDOCMMM -N25648
31/3/2561 8:00:00ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในประเทศไทย460020040410วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว00เลือกเข้าร่วม02338กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0233008จบโครงการDOCduck2522 -N25750
31/3/2561 8:30:00โครงการพุทธธรรมสัญจร ครั้งที่ 11460042010701วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชมรม/กลุ่มนิสิตส่วนกลาง ด้านศิลปะวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ 050เลือกเข้าร่วม80008กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0800008จบโครงการDOCMMM -N25538
31/3/2561 8:30:00รอบรู้เรื่องภาษีอากรจากการปรับโครงสร้างกิจการ460020040111วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีนิสิตสาขาวิชาการบัญชี00เลือกเข้าร่วม04004กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0040004จบโครงการDOCduck2522 -N25749
2/4/2561 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 1460020040007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.ชั้นปีที่100เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N25758
3/4/2561 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 2460020040008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.ชั้นปีที่200เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N25759
4/4/2561 17:00:00คณบดีพบนิสิตชั้นปีที่ 3460020040009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.ชั้นปีที่300เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002จบโครงการDOCduck2522 -N25760
5/4/2561 8:30:00สร้างแรงบันดาลใจ“ความสำคัญของภาษาอังกฤษในอนาคต”460020040601วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาภาษาศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25654
10/4/2561 8:30:00เทศกาลมหาสงกรานต์ ชมตะวันรอนที่หนองหาร ประจำปี 2561460010010002วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00006กิจกรรมมหาวิทยาลัย6000006จบโครงการDOCMMM -Y25592
20/4/2561 8:30:00โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560460010010535วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต00เลือกเข้าร่วม11103กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0111003จบโครงการDOCMMM -N25645
20/4/2561 8:30:00โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560460010010536วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต00เลือกเข้าร่วม33208กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0332008จบโครงการDOCMMM -N25649
22/4/2561 8:30:00สร้างแรงบันดาลใจ"การบริหารงานภาครัฐกับปลัดอำเภอยุค 4.0"460020040509วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาสังคมศาสตร์นิสิต มก.ฉกส.00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25655
24/4/2561 17:30:00โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560460010010533วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนิสิตหอพักในมหาวิทยาลัย00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อสังคม0000055จบโครงการDOCMMM -N25636
26/4/2561 8:00:00E-Sport ดินแดนแห่งโอกาสในการสร้างรายได้460020040305วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดนิสิตการตลาด00เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCduck2522 -N25754
28/4/2561 18:30:00โครงการรักนิรันดร์สัมพันธ์ ศว. ประจำปีการศึกษา 2560460021040004วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม00303กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCMMM -N25832
29/4/2561 8:30:00โครงการสร้างผู้นำสุขภาพ460020050007วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์0150เลือกเข้าร่วม22228กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222208จบโครงการDOCsalinda -N25658
1/5/2561 8:00:00ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560460020040006วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนิสิตคณะ ศว.00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0003003จบโครงการDOCduck2522 -N25756
1/5/2561 8:30:00โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลานิสิต (บายเนียร์) ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ460020050009วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์0400เลือกเข้าร่วม444012กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ04440012จบโครงการDOCsalinda -N25669
2/5/2561 6:00:00โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ460020050008วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะ,ภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่20220เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006จบโครงการDOCsalinda -N25660
4/5/2561 8:00:00โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561460010010601วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25644
19/6/2561 8:30:00โครงการจิตสาเราทำดีด้วยหัวใจ มก.ฉกส. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561461010010502วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033จบโครงการDOCMMM กิจกรรมจิตอาสาN25898
3/7/2561 8:00:00พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี461010010001วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 00กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003จบโครงการDOCMMM -N25897
8/7/2561 13:00:00โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561461010010501วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 00เลือกเข้าร่วม22206กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0222006เปิดรับสมัครDOCMMM -N25896

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)