1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ข้างหน้า

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 18

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 24/2/2561 11:13:04

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
13/3/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/61160010010271วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCwpj53KU Volunteer Blood Donation#3/61-N25252
14/3/2561 9:00:00ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ160020071602วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ0250เลือกเข้าร่วม10203กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0102003เปิดรับสมัครDOCjiraporn2516Bassing Ceremony-Y25373
17/3/2561 8:00:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/60160010010265วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ090เลือกเข้าร่วม50005กิจกรรมเพื่อสังคม0000055เปิดรับสมัครDOCwpj53Give Love For Child#4/60-N25129
20/3/2561 8:30:00เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต สมาชิกองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสโมสรนิสิต คณะิศวกรรมศาสตร์160021070015วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0500เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0100001เปิดรับสมัครDOCaiarbmcStudent Adminstrative Board Election-N25110
26/3/2561 8:00:00กิจกรรมเพื่อสังคมในความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย160021070018วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0150เลือกเข้าร่วม40004กิจกรรมเพื่อสังคม0000044เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKU-CU-TU Community Service 2017-N25109
4/4/2561 8:30:00เลี้ยงอำลาพี่ปี 4160021070020วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์01000เลือกเข้าร่วม00202กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0002002เปิดรับสมัครDOCaiarbmcFarewell Party-N25112
6/4/2561 7:30:00ค่ายเกียร์อะตอมประป๋องอนุรักษ์ธรรมชาติ160021070019วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์0120เลือกเข้าร่วม1300013กิจกรรมเพื่อสังคม000001313เปิดรับสมัครDOCaiarbmcNature Love's for lover-N25106
9/4/2561 8:00:00วิศวบริการ ครั้งที่ 29160021073103วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุมนุมวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 60350เลือกเข้าร่วม170000170กิจกรรมเพื่อสังคม00000170170เปิดรับสมัครDOCaiarbmcEngineering Service#29-N25118
10/4/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/61160010010272วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCwpj53KU Volunteer Blood Donation#4/61-N25253
16/4/2561 13:00:00ปันความรู้สู่น้องบีแคมป์ ครั้งที่ 7160021070021วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร0120เลือกเข้าร่วม21110629กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0211106029เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKU to School-N25102
20/4/2561 8:30:00เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ160020070102วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ041กำหนดให้เข้าร่วม00003กิจกรรมมหาวิทยาลัย3000003เปิดรับสมัครDOCwrekasetPost Training Day for Engineering-N25019
1/5/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/61160010010273วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCwpj53KU Volunteer Blood Donation#5/61-N25254
21/5/2561 7:00:00สัมมนาสโมสรนิสิตคณะ160021070026วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์080เลือกเข้าร่วม116210กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01162010เปิดรับสมัครDOCaiarbmcStudent Union Seminar-N25104
12/6/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/61160010010278วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCwpj53KU Volunteer Blood Donation#6/61-N25255
4/7/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 7/61160010010275วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCwpj53KU Volunteer Blood Donation#7/61-N25256
21/8/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8/61160010010276วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ0120เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCwpj53KU Volunteer Blood Donation#8/61-N25257
4/9/2561 8:30:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 9/61160010010277วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ00เลือกเข้าร่วม10001กิจกรรมเพื่อสังคม0000011เปิดรับสมัครDOCwpj53KU Volunteer Blood Donation#9/61-N25258
20/10/2561 8:30:00ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 9160021070007วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วนศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0152เลือกเข้าร่วม2600026กิจกรรมเพื่อสังคม000002626เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKeyscamp#9-N25096

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)