1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ข้างหน้า

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 19

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 20/4/2562 23:58:32

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
20/4/2562 7:30:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/62161010010222วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077เปิดรับสมัครDOCnisaratGive Love For Child #4-N26616
23/4/2562 8:30:00ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนักในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช161020060038วิทยาเขตบางเขนคณะ,ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์นิสิต คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0150เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033เปิดรับสมัครDOCsciku59Blood donation To give a royal charity to The 9 King's-N26873
25/4/2562 12:00:00สัปดาห์ขับเคลื่อนพลังนิสิต พลังจิตอาสา161010010230วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0300เลือกเข้าร่วม1200012กิจกรรมเพื่อสังคม000001212เปิดรับสมัครDOCnisaratKus Love : Volunteer Spirit Week-N26807
30/4/2562 7:30:00ปัจฉิมนิเทศ161010010231วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา06000กำหนดให้เข้าร่วม000010กิจกรรมมหาวิทยาลัย100000010เปิดรับสมัครDOCnisarat -N26829
1/5/2562 9:00:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/62161010010212วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0300เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022เปิดรับสมัครDOCnisaratKU Volunteer blood donation#5-N26563
4/5/2562 7:30:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/62161010010223วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077เปิดรับสมัครDOCnisaratGive Love For Child #5-N26617
10/5/2562 8:30:00ติวความรู้ก่อนสอบ161040010017วิทยาเขตบางเขนองค์กรนิสิตส่วนกลางองค์การบริหาร องค์การนิสิตนิสิต อบ.ก.บข.0300เลือกเข้าร่วม03003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0030003จบโครงการDOCpamOKU TUTOR-N26678
18/5/2562 17:00:00ไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา161010010232วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์040เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0300003เปิดรับสมัครDOCnisaratPaying Homage to Visakha Puja Day-N26808
26/5/2562 8:30:00อ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 2/62161010010233วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์050เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อสังคม0000066เปิดรับสมัครDOCnisaratReading aloud books for blind#2-N26809
31/5/2562 10:30:00รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก161010010234วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์070เลือกเข้าร่วม00066กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0000606เปิดรับสมัครDOCnisaratWorld No Tobacco Day-N26810
18/6/2562 9:00:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/62161010010213วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0300เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022เปิดรับสมัครDOCnisaratKU Volunteer blood donation#6-N26564
22/6/2562 7:30:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/62161010010224วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077เปิดรับสมัครDOCnisaratGive Love For Child #6-N26618
26/6/2562 10:30:00รณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก161010010235วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์070เลือกเข้าร่วม60006กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0600006เปิดรับสมัครDOCnisaratWorld anti-drugs day-N26811
3/7/2562 9:00:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 7/62161010010214วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0300เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022เปิดรับสมัครDOCnisaratKU Volunteer blood donation#7-N26565
6/7/2562 7:30:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7/62161010010225วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077เปิดรับสมัครDOCnisaratGive Love For Child #7-N26619
5/8/2562 9:00:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8/62161010010215วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0300เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022เปิดรับสมัครDOCnisaratKU Volunteer blood donation#8-N26566
24/8/2562 7:30:00ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 8/62161010010226วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080เลือกเข้าร่วม70007กิจกรรมเพื่อสังคม0000077เปิดรับสมัครDOCnisaratGive Love For Child #8-N26620
2/9/2562 9:00:00นนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 9/62161010010216วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0300เลือกเข้าร่วม20002กิจกรรมเพื่อสังคม0000022เปิดรับสมัครDOCnisaratKU Volunteer blood donation#9-N26567
16/11/2562 8:00:00ค่ายพัฒนาการเรียนรู้และแนะนำการศึกษา ครั้งที่ 10161021070010วิทยาเขตบางเขนสโมสรนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตคณะ , ชุมนุม/กลุ่มนิสิตภาควิชาสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน00เลือกเข้าร่วม188219กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ01882019เปิดรับสมัครDOCaiarbmcKeys camp #10-N26748

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)