1 ปี ย้อนหลัง     1 ปี ข้างหน้า

ปฏิทินโครงการ 1 ปี ข้างหน้า

ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 3

วันที่-เวลาปัจจุบัน = 19/8/2560 1:08:51

 
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภท แผน AA.1A.2A.3A.4A.รวมประเภท แผน BB.1B.2.1B.2.2B.2.3B.2.4B.3B.รวมสถานะเอกสารติดต่อชื่อโครงการ(ENG)ประเภท แผน Cประภท ศิลปวัฒนธรรมID
19/8/2560 8:00:00ปันรักสู่น้อง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 8/60159010010228วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ(สมัครด้วยตนเอง)0100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033ปิดรับสมัครDOCwpj53The Give Love For Child as a royal Charity for His Majesty King Rama 9#8-N23932
30/8/2560 13:00:00สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน สำเร้จไวถ้าใช้สมองเป็น159030020008วิทยาเขตบางเขนสำนักสำนักหอสมุดนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี จำนวน 100 คน0100เลือกเข้าร่วม02002กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ0020002เปิดรับสมัครDOCkulibraryCode of success-N24571
2/9/2560 8:00:00ปันรักสู่น้อง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 9/60159010010229วิทยาเขตบางเขนสำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตที่สนใจ(สมัครด้วยตนเอง)0100เลือกเข้าร่วม30003กิจกรรมเพื่อสังคม0000033ปิดรับสมัครDOCwpj53The Give Love For Child as a royal Charity for His Majesty King Rama 9#9-N23933

 

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อเข้า "รับพระราชทานปริญญาบัตร"

ประเภทกิจกรรม แผน A (สำหรับนิสิต รหัส 48-51)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดให้เข้าร่วม (>=7)
2.เลือกเข้าร่วม
    2.1.เลือกเข้าร่วม=>A.1 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    2.2.เลือกเข้าร่วม=>A.2 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ) (>=2)
    2.3.เลือกเข้าร่วม=>A.3 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ) (>=2)
    2.4.เลือกเข้าร่วม=>A.4 (ประเภทกิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
รวม (>=15) (>=50)

 

ประเภทกิจกรรม แผน B (สำหรับนิสิต รหัส 52 เป็นต้นไป)จำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
B.1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย (>=5)
B.2.กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    B.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) (>=2)
    B.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้) (>=2)
    B.2.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) (>=2)
    B.2.4 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (ด้านพัฒนาสุขภาพ) (>=2)
B.3.กิจกรรมเพื่อสังคม (>=2)
รวม (>=15) (>=50)