รหัสโครงการ: 361050010002 | ชื่อโครงการ: ฝึกงาน บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด |

รูปภาพจากกิจกรรม

ยังไม่มีรูปภาพจากกิจกรรมนี้